VITSAB - är du redo för smarta etiketter?
VITSAB har utvecklat en smart etikett för att kontrollera att färskvaror håller rätt temperatur under transport och lagerhållning.
Undrar du över varför en del färskvaror inte håller fram till bäst-före-datum? Det kan bero på att hanteringen av maten inte har skett vid rätt temperatur. VITSAB har utvecklat en smart TTI-indikator (Temperatur- och Tidindikator) för att kunna avläsa ett förutbestämt tids- och temperaturförlopp. Indikatorn efterliknar de kvalitetsförändringar som sker i livsmedel vid olika temperaturer under lagring och distribution.
 
Indikatorn kan antingen vara en etikett som sätts fast på en livsmedelsförpackning eller vara inbyggd i konsumentförpackningen. Före aktivering har den en vit prick. Den aktiveras manuellt eller maskinellt och då blir pricken grön. När den förutbestämda gränsen för vad livsmedlet tål temperatumässigt överskrids, blir pricken gul.
Hur kan då denna lilla etikett veta om produkten har utsatts för, för hög temperatur, under för lång tid? Svaret är att etiketten innehåller ett enzym som efterhand sänker pH-värdet. I etiketten finns en inbyggd pH-indikator vilken blir gul när ett visst pH-värde nås. Genom att arbeta med olika substrat till enzymet kan man få fram olika känslighet hos TTI-indikatorerna vilket i sin tur innebär att det är möjligt att skräddarsy etiketterna för olika färskvaror.
 
En av de viktigaste uppgifterna för VITSAB är att övertyga de större livsmedelskedjorna om fördelarna med smarta etiketter. Det finns ett flertal undersökningar som pekar på fördelarna med att ha full kontroll på en vara hela vägen från produktion till slutkonsument. Idag är det vanligt att livsmedelsbutiker klagar på dålig hållbarhet på färskvaror som kött, fisk, grönsaker med mera.
Det blir ofta leverantören som får ta på sig detta ansvar vilket innebär både problem och kostnader. Genom att använda en så kallad masterlabel, en etikett med 3 prickar vilka täcker flera led i distributionen, kan man få en total kontroll över om varan har hanterats inom de givna temperatur- och tidsramarna.
Vore det inte värt att betala några ören extra för en vara som har hanterats på ett korrekt sätt och därigenom håller den höga kvalitet som du som konsument förväntar dig och också betalar för?

VITSAB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-215020
Fax: 040-2122420


Email:
peter.ronnov@vitsab.se

Hemsida:
www.vitsab.se

Adress:
VITSAB
Stenyxegatan 21
21376 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN